Happy times

de Zhang Yimou (幸福时光, )

Suzhou River

de Lou Ye (苏州河, )

Shower

de Zhang Yang (洗澡, )

Pas un de moins

de Zhang Yimou (一个都不能少, )

A beautiful new world

de Shi Runjiu (美丽新世界, )

Seventeen years

de Zhang Yuan (过年回家, )

Xiu Xiu

de Joan Chen (天浴, )

So close to paradise

de Wang Xiaoshuai (扁担, 姑娘, )

Xiao Wu

de Jia Zhangke (小武, )

Happy together

de Wong Kar-wai (春光乍洩, )

Spicy love soup

de Zhang Yang (爱情麻辣烫, )

The emperor's shadow

de Zhou Xiaowen (秦颂, )

Ronde de flics à Pékin

de Ning Ying (民警故事, )

Chungking express

de Wong Kar-wai (重庆森林, )

In the heat of the sun

de Jiang Wen (阳光灿烂的日子, )

Vivre

de Zhang Yimou (活着, )

Les femmes du lac des âmes parfumées

de Xie Fei (香魂女, )

Jouer pour le plaisir

de Ning Ying (找乐, )

The days

de Wang Xiaoshuai (冬春的日子, )

Adieu ma concubine

de Chen Kaige (霸王别姬, )